Archive for category Skytesport

Skyteidretter

Skyting som idrett har en lang historie. Det har lenge blitt konkurrert med pistol og rifle, men også med pil og bue. Skyteøvelser er varierte og mangfoldige, men alle øvelsene har til felles at man skal treffe en blink eller et mål. Skyting krever presisjon og en stødig hånd. Skyting er en olympisk sport som har vært med på OL-programmet i nesten alle moderne sommerleker. Unntaket er sommer-OL i 1904 og 1928. I begynnelsen var det veldig mange skyteidretter, og de var ikke spesielt standardisert. Senere ble øvelsene mer organiserte. I starten var mennenes øvelser åpne for kvinner, fram til kvinnene fikk sine egne konkurranser.De olympiske skyteøvelsene inkluderer luftpistol, luftrifle, silhuettpistol, pistol, rifle, dobbelttrap, skeet og trap. Blinkene kan være av varierende størrelse. Avstanden varierer også. De fleste blinkene er runde, mens noen blinker er formet som ulike dyresilhuetter. Det skytes også med pil og bue under OL. I vinter-OL er skyting representert med skiskyting. Bueskyting deles inn i tre grener. Bare én av grenene er på det olympiske programmet. Selv om bueskyting er mest kjent som en sommeridrett, arrangeres det også skibueskyting. Denne idretten er som vanlig skiskyting, bortsett fra at utøverne skyter med pil og bue.Mange skyteøvelser har en nedre aldersgrense, mens noen grener også passer for litt yngre utøvere. I skiskyting går ikke de yngste utøverne med geværet på ryggen. I stedet er geværene plassert på stadion, og skytingen skjer under oppsikt av voksne. Skiskyting er en veldig populær idrett blant barn og ungdommer.

No Comments

Skyteaktiviteter i Norge

Skytesport er populært, og det er mange aktiviteter å velge blant. Paintball er en skyteaktivitet som tilbys mange steder, både inne og ute. Paintball går ut på å skyte malingsballer på motspillerne. De fleste skyteaktivitetene går derimot ut på å skyte mot blinker. Blinkene kan bevege seg eller stå stille. Våpnene man skyter med varierer også. Man kan skyte med rifle, pistol og luftvåpen. Skyting med pil og bue foregår som regel også på bane, og er en morsom idrett som krever god presisjon.Skyting er en olympisk idrett. De fleste olympiske skytegrenene går ut på å skyte mot stillestående blinker, men også leirdueskyting er en olympisk gren. En leirdue er en liten skive som skytes opp i luften av en maskin. Skytterne skal prøve å treffe skiven oppe i luften. Skyting på blink kan skje i liggende og stående stilling, og til og med i knestående. Mange av blinkene er runde, men det skytes også på viltmål, som er skiver som ligner på ulike dyr.Feltskyting er skyting i en løype. Løypen har vanligvis 10 standplasser og 1-6 blinker på hver standplass. Som regel skal man skyte både stående, liggende og i knestående. Vinterøvelsen skiskyting er også en skyteøvelse. Det er ofte skytingen som gjør skiskyting spennende, for mye blir avgjort på standplass. Dersom utøverne bommer, får de enten tilleggstid, eller de må gå strafferunder. Skiskyting er veldig populært både i antall aktive utøvere og antall seere. Skiskytingen tilfører skigåingen noe ekstra, som også utøverne liker.

No Comments